Konsultacje

piątek, 6 września 2019 r., godz. 12:00 - 14:00 (konsultacje w sesji) - nie ma żadnych zaliczeń ani odbiorów z PZK

Konsultacje odbywają się w pokoju 4.1.4 lub w sali 4.3 (gdyby zjawiło się więcej osób)

Konsultacje w wyżej podanym terminie mają charakter ogólny, a więc są przeznaczone dla wszystkich studentów, którzy chcieliby spotkać się ze mną w jakichkolwiek sprawach związanych z przebiegiem studiów. Przypominam natomiast, że prace dyplomowe i przejściowe lepiej jest konsultować w indywidualnie ustalanych ze mną terminach (w tym celu proszę o kontakt, najlepiej drogą mailową).