SolidWorks logo Geometria wykreślna

Materiały do zajęć

Poniżej zamieszczam filmiki, które przygotowałem we współpracy z profesorem Zalewskim na potrzeby prowadzonego przez niego wykładu z Geometrii Wykreślnej. Filmiki komentowane są przez profesora na wykładzie, więc największą wartość mają dla tych osób, które... chodzą na wykłady :-/ Ale może i innym się chociaż trochę do czegoś przydadzą?

# Opis Media
001 Rodzaje rzutowania. YouTube
002 Punkt w III oktancie. YouTube
003 Punkt w przestrzeni. YouTube
004 Odcinek w przestrzeni. YouTube
005 Proste szczególne. YouTube
006 Płaszczyzny szczególne. YouTube
007 Wzajemne położenie punktów. YouTube
008 Proste równoległe. YouTube
009 Proste przecinające się. YouTube
010 Punkt poza prostą. YouTube
011 Proste skośne. YouTube
012 Punkt na prostej. YouTube
013 Prosta należąca do płaszczyzny. YouTube
014 Prosta nienależąca do płaszczyzny. YouTube
015 Punkt przecięcia dwóch prostych. YouTube
016 Prosta i płaszczyzna rzutująca. YouTube
017 Krawędź płaszczyzny dowolnej i rzutującej. YouTube
018 Krawędź dwóch płaszczyzn rzutujących. YouTube
019 Punkt przebicia płaszczyzny dowolnej prostą. YouTube
020 Proste skośne. YouTube
021 Proste równoległe. Wkrótce
022 Prosta równoległa do płaszczyzny rzutującej. Wkrótce
023 Płaszczyzny równoległe. Wkrótce
024 Płaszczyzna pc. Wkrótce
Piercing point

Line and plane.

Exercise from classes


Copyright © 2003-2018 Grzegorz Linkiewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.