SolidWorks logo Geometria wykreślna

Materiały do zajęć

Punkt przebicia

Linia i płaszczyzna.

Elementy prostopadłe

Prosta i płaszczyzna.

Elementy wspólne

Krawędź dwóch dowolnych płaszczyzn.

Obrót

Wyznaczanie długości odcinka poprzez jego obrót wokół charakterystycznej osi.

Kład

Wyznaczanie długości odcinka poprzez kład płaszczyzny.

Kład

Kład płaszczyzny dowolnej.

Piercing point

Line and plane.

Perpendicular elements

Line perpendicular to the plane.

Perpendicular elements

Plane perpendicular to the line.

Edge planes

Edge planes.

Method of revolution

Point and line rotation.

Poniżej zamieszczam filmiki, które przygotowałem we współpracy z profesorem Zalewskim na potrzeby prowadzonego przez niego wykładu z Geometrii Wykreślnej. Filmiki komentowane są przez profesora na wykładzie, więc największą wartość mają dla tych osób, które... chodzą na wykłady :-/ Ale może i innym się chociaż trochę do czegoś przydadzą?

# Opis Media
001 Rodzaje rzutowania. YouTube
002 Punkt w III oktancie. YouTube
003 Punkt w przestrzeni. YouTube
004 Odcinek w przestrzeni. YouTube
005 Proste szczególne. YouTube
006 Płaszczyzny szczególne. YouTube
007 Wzajemne położenie punktów. YouTube
008 Proste równoległe. YouTube
009 Proste przecinające się. YouTube
010 Punkt poza prostą. YouTube
011 Proste skośne. YouTube
012 Punkt na prostej. YouTube
013 Prosta należąca do płaszczyzny. YouTube
014 Prosta nienależąca do płaszczyzny. YouTube
015 Punkt przecięcia dwóch prostych. YouTube
016 Prosta i płaszczyzna rzutująca. YouTube
017 Krawędź płaszczyzny dowolnej i rzutującej. YouTube
018 Krawędź dwóch płaszczyzn rzutujących. YouTube
019 Punkt przebicia płaszczyzny dowolnej prostą. YouTube
020 Proste skośne. YouTube
021 Proste równoległe. Wkrótce
022 Prosta równoległa do płaszczyzny rzutującej. Wkrótce
023 Płaszczyzny równoległe. Wkrótce
024 Płaszczyzna pc. Wkrótce
025 Proste prostopadłe. Wkrótce
026 Prosta i prosta p. Wkrótce
027 Prosta i prosta c. Wkrótce
028 Prosta i płaszczyzna poziomow rzutująca. Wkrótce
029 Prosta i płaszczyzna pionowo rzutująca. Wkrótce
030 Prosta i płaszczyzna pc. YouTube
031 Obrót odcinka. YouTube
032 Kład płaszczyzny. YouTube
033 Długość odcinka przez kład. YouTube
034 Kład płaszczyzny dowolnej. YouTube