SolidWorks logo Podstawy zapisu konstrukcji

Materiały do zajęć

Zajęcia 1

Szkicowanie prostych, osiowosymetrycznych części maszyn. Prosta tuleja (1 rzut).

Tutorial: polski Ikona pliku PDF, english Ikona pliku PDF

Format: A4, szkic (01.01, 01.02)

Zajęcia 2

Szkicowanie części maszyn o dwóch płaszczyznach symetrii. Tuleja z kołnierzem (2 rzuty).

Tutorial: polski Ikona pliku PDF, english Ikona pliku PDF

Format: A4, szkic (02.01, 02.02)

Zajęcia 3

Obudowa łożyska oczkowego.

Tutorial: polski Ikona pliku PDF, english Ikona pliku PDF

Format: A3, rysunek (03.01)

Zajęcia 4

Modelowanie geometryczne i wykonanie dokumentacji technicznej osiowosymetrycznych części maszyn o jednej lub o dwóch płaszczyznach symetrii (1 lub 2 rzuty).

Tutorial: polski Ikona pliku PDF, english Ikona pliku PDF

Screencasts: YouTube, YouTube

Format: A4, wydruk (01.03, 01.04, 02.03, 02.04)

Zajęcia 5

Modelowanie geometryczne i wykonanie w programie SolidWorks dokumentacji technicznej obudowy łożyska oczkowego.

Tutorial: polski Ikona pliku PDF, english Ikona pliku PDF

Screencasts: model YouTube, rysunek YouTube

Format: A3, wydruk (03.02)

Zajęcia 6

Szkicowanie oraz modelowanie i wykonanie cyfrowej dokumentacji technicznej obiektu typu korpus.

Tutorial: polski Ikona pliku PDF, english Ikona pliku PDF

Screencast: YouTube

Format: A4/A3, szkic (04.01) i wydruk (04.02)

Zajęcia 7

Szkicowanie oraz modelowanie i wykonanie cyfrowej dokumentacji technicznej obiektu typu podpora.

Tutorial: polski Ikona pliku PDF, english Ikona pliku PDF

Format: A4/A3, szkic (05.01) i wydruk (05.02)

Zajęcia 8

Rysowanie oraz modelowanie i wykonanie cyfrowej dokumentacji technicznej śruby i nakrętki.

Tutorial: polski Ikona pliku PDF, english Ikona pliku PDF

Screencast: YouTube

Format: A4, rysunek (06.01, 06.02) i wydruk (06.03, 06.04)

Zajęcia 9

Rysowanie oraz modelowanie i wykonanie cyfrowej dokumentacji technicznej połączenia gwintowego.

Tutorial: polski Ikona pliku PDF, english Ikona pliku PDF

Screencast: YouTube

Format: A4, rysunek (07.01) i wydruk (07.02)

Zajęcia 10

Szkicowanie oraz modelowanie i wykonanie cyfrowej dokumentacji technicznej koła zębatego walcowego.

Tutorial: polski Ikona pliku PDF YouTube, english Ikona pliku PDF

Screencast: Wkrótce...

Format: A4, rysunek (08.01) i wydruk (08.02)

Zajęcia 11

Rysowanie LUB modelowanie i wykonanie cyfrowej dokumentacji technicznej koła zębatego stożkowego.

Screencast: Wkrótce...

Format: A4, rysunek (09.01) lub wydruk (09.01)

Zajęcia 12, 13, 14, 15

Projekt zespołu.

Screencast: Wkrótce...

Format: A4/A3/A2/A1, wydruk (10.##)

Ćwiczenie 1

Szkicowanie prostych, osiowosymetrycznych części maszyn (prosta tuleja - 1 rzut). Szkicowanie części maszyn o dwóch płaszczyznach symetrii (tuleja z kołnierzem - 2 rzuty).

Tutorials: polski Ikona pliku PDF, Ikona pliku PDF, english Ikona pliku PDF, Ikona pliku PDF

Screencasts: YouTube, YouTube

Format: A4, szkic

Ćwiczenie 2

Obudowa łożyska oczkowego.

Tutorial: polski Ikona pliku PDF, english Ikona pliku PDF

Screencasts: model YouTube, rysunek YouTube

Format: A3, rysunek

Ćwiczenie 3

Szkicowanie obiektu typu korpus.

Tutorial: polski Ikona pliku PDF, english Ikona pliku PDF

Screencast: YouTube

Format: A4/A3, szkic

Ćwiczenie 4

Rysunek śruby, nakrętki oraz połączenia gwintowego.

Tutorial: polski Ikona pliku PDF, english Ikona pliku PDF

Screencasts: YouTube, YouTube

Format: A4, rysunek

Ćwiczenie 5

Rysunek koła zębatego walcowego.

Tutorial: polski Ikona pliku PDF YouTube, english Ikona pliku PDF

Screencasts: Wkrótce...

Format: A4, rysunek

Ćwiczenie 6 i 7

Projekt mechanizmu.

Screencasts: Wkrótce...

Format: A4/A3/A2/A1, wydruk