SolidWorks logo Techniki komputerowe - wykład

Pomoce do wykładu

Schematy blokowe

Podstawowe pojęcia.

Krótkie wyjaśnienie symboli stosowanych w budowie schematów blokowych algorytmów.

Przebieg funkcji

Przykładowe zadanie na zaliczenie

Rozwiązanie przykładowego zadania na zaliczenie, jakie wydawane było w przeszłości na kolokwium z wykładu z przedmiotu Techniki Komputerowe.

Położenia jadącego pociągu

Przykładowe zadanie na zaliczenie

Rozwiązanie przykładowego zadania na zaliczenie, jakie wydawane było w przeszłości na kolokwium z wykładu z przedmiotu Techniki Komputerowe.