Oceny

Wszystkie oceny wyświetlane na stronach tego serwisu mają wyłącznie charakter informacyjny i w żaden sposób nie mogą być uznawane jako podstawa do zaliczenia przedmiotu. Charakter wiążący i ostateczny mają jedynie oceny znajdujące się na liście ocen prowadzącego przedmiot i tylko one są podstawą do zaliczenia/niezaliczenia przedmiotu. Autor serwisu dokłada wszelkich starań, aby zawarte na stronach informacje były aktualne, kompletne i rzetelne, jednak nie bierze żadnej odpowiedzialności za nieporozumienia lub szkody (również przypadkowe) i ewentualne skutki uboczne mające związek lub mogące wynikać z przeglądania informacji znajdujących się na stronach serwisu związanych ze sprawdzaniem ocen studentów.

semestr letni, 2017/2018

Modelowanie geometryczne (dz.)

Modelowanie geometryczne (z.)

PZK (dz.)

PZK (dz.) - gr. 1.2 MTR »

PZK (z.)

semestr zimowy, 2017/2018

Techniki komputerowe - VB

MiPO