Oceny

Z przykrością informuję, że możliwość sprawdzania ocen za pośrednictwem mojej strony została wyłączona. Decyzję tę podjąłem po otrzymaniu informacji, że Dział Bezpieczeństwa Informacji Politechniki Warszawskiej nie zezwala na zbieranie i przechowywanie danych osobowych studentów na serwerach, które cytuję: "nie zapewniają odpowiedniej ochrony (np. google)" - pisownia oryginalna. Ponieważ listy ocen znajdowały się na serwerach Google (korzystałem z popularnych arkuszy Google i funkcjonalności, jakie one oferują) zmuszony zostałem do ich wyłączenia. Decyzję o likwidacji działu Oceny na mojej stronie podjąłem z bólem serca, gdyż swego czasu włożyłem wiele wysiłku w zbudowanie mechanizmu, który pozwalałby na sprawne wprowadzanie oraz publikowanie ocen studentów i który cechowałby się dużą szybkością, niezawodnością i aktualnością danych. Wiem, że korzystali Państwo z tego systemu bardzo często. Mnie też będzie go brakowało, zwłaszcza, że wobec braku alternatywnych, równie szybkich i funkcjonalnych rozwiązań oferowanych przez strukturę informatyczną Politechniki Warszawskiej, muszę wrócić do list papierowych (cofam się technologicznie o kilka lat).

Studentów, którzy chcieliby sprawdzić swoje oceny informuję, że w zaistniałej sytuacji mogą to zrobić jedynie podczas zajęć, na podstawie papierowej listy ocen. W systemie USOS będzie można, jak do tej pory, zapoznać się jedynie z końcową oceną, jaką uzyskali Państwo z przedmiotu.