Oceny

Podstawy Zapisu Konstrukcji (dzienne)

Przewiń listę w dół, aby zobaczyć tematykę poszczególnych zajęć oraz wyjaśnienie, co oznaczają symbole znajdujące się na liście ocen.