Visual Basic logo Visual Basic

Przykładowe zadania na zaliczenie


Zajęcia 1

Obiekty, właściwości, zdarzenia, metody.

Kolory   Rozwiązanie: PDF YouTube


Zajęcia 2

Algorytmy - tworzenie schematów blokowych.

Suma n liczb naturalnych   Rozwiązanie: PDF

Średnia arytmetyczna   Rozwiązanie: PDF

Lokata w banku   Rozwiązanie: PDF


Zajęcia 3

Instrukcja warunkowa.

Słownik polsko-angielski   Rozwiązanie: PDF YouTube


Zajęcia 4

Obliczenia arytmatyczne. Typy danych, funkcje konwersji danych, zmienne, biblioteka Math, generowanie liczb pseudolosowych.

Obliczanie średnicy pręta   Rozwiązanie: PDF YouTube


Zajęcia 5

Obsługa błędów. Instrukcja Try-Catch. MessageBox.

Obliczanie modułu czołowego   Rozwiązanie: PDF YouTube


Zajęcia 6

Procedury

Porównywanie liczb   Rozwiązanie: PDF

Pole powierzchni płytki z otworami   Rozwiązanie: PDF

Funkcje

Porównywanie liczb   Rozwiązanie: PDF

Pole powierzchni płytki z otworami   Rozwiązanie: PDF


Zajęcia 7

Timer. Animacja wektorowa.

Minutnik   Rozwiązanie: YouTube

Drzwi autobusu   Rozwiązanie: YouTube


Zajęcia 9

Instrukcja cyklu FOR.

Elementy ciągu   Rozwiązanie: PDF

Kalkulator oszczędności   Rozwiązanie: PDF

Przeszukiwanie listy   Rozwiązanie: PDF

Silnia   Rozwiązanie: PDF


Zajęcia 10

Instrukcja cyklu WHILE.

Składanie kartki papieru   Rozwiązanie: PDF

Miejsce zerowe funkcji   Rozwiązanie: PDF


Zajęcia 11

Tablice.

Średnia arytmetyczna z elementów tablicy

Zliczanie elementów tablicy   Rozwiązanie: YouTube


Zajęcia 12

Dostęp do plików.

Czytanie z pliku bez pustych wierszy   Rozwiązanie: YouTube