Visual Basic logo Visual Basic

Przykładowe zadania na zaliczenie

Zajęcia 1

Obiekty, właściwości, zdarzenia, metody.

Przykładowe zaliczenie

Teoria

Zajęcia 2

Algorytmy - tworzenie schematów blokowych.

Przykładowe zaliczenia

Teoria

Zajęcia 3

Instrukcja warunkowa.

Przykładowe zaliczenie

Teoria

Zajęcia 4

Obliczenia arytmatyczne. Typy danych, funkcje konwersji danych, zmienne, biblioteka Math, generowanie liczb pseudolosowych.

Przykładowe zaliczenie

Teoria

Zajęcia 5

Obsługa błędów. Instrukcja Try-Catch. MessageBox.

Przykładowe zaliczenie

Teoria

Zajęcia 6

Procedury.

Przykładowe zaliczenia

Teoria

Zajęcia 7

Funkcje.

Przykładowe zaliczenia

Teoria

Zajęcia 8

Timer. Animacja wektorowa.

Przykładowe zaliczenia

Teoria

Zajęcia 9

Animacja rastrowa.

Teoria

Zajęcia 10

Instrukcja cyklu FOR.

Przykładowe zaliczenia

Teoria

Zajęcia 11

Instrukcja cyklu WHILE.

Przykładowe zaliczenia

Teoria

Zajęcia 12

Tablice.

Przykładowe zaliczenie

Teoria

Zajęcia 13

Dostęp do plików.

Przykładowe zaliczenie

Teoria

Zajęcia 14

Termin poprawkowy.

Zajęcia 15

Termin poprawkowy.