SolidWorks logo Geometria wykreślna

Materiały do zajęć

Wykłady online

Filmy dostępne są wyłącznie dla studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej. Wymagane zalogowanie się na platformę Office 365.

Dzięki Panu geometria jest łatwiejsza, dziękuję.

Nutella Ice

Dzięki załączonym wizualizacja do odcinków w końcu mogłam wyobrazić sobie zagadnienia tak by móc je zrozumieć, a nie uczyć się "suchej" kolejności wykonywanych działań. Dzięki.

Edyta

Materiał ogółem bardzo pomocny, dziękuję za publikację.

mk_seeker

# Temat Prowadzący Media1
001 Punkt przebicia. M. Żurawski Microsoft Stream
002 Elementy prostopadłe - prosta i płaszczyzna. M. Żurawski Microsoft Stream
003 Krawędź dwóch dowolnych płaszczyzn. M. Żurawski Microsoft Stream
004 Obrót odcinka wokół charakterystycznej osi obortu. M. Żurawski Microsoft Stream
005 Kład płaszczyzny rzutującej - obrót trójkąta. M. Żurawski Microsoft Stream
006 Kład płaszczyzny dowolnej. M. Żurawski Microsoft Stream

1 Dostępne wyłącznie dla studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej. Wymagane zalogowanie się na platformę Office 365.

Online lectures

The films are available only to students and employees of the Warsaw University of Technology. Office 365 sign in required.

# Description Media1
001 Associated elements - horizontal and frontal lines. Microsoft Stream
002 Piercing point - line and plane. Microsoft Stream
003 Perpendicular elements - line perpendicular to the plane. Microsoft Stream
004 Perpendicular elements - plane perpendicular to the line. Microsoft Stream
005 Edge planes. Microsoft Stream
006 Method of revolution - point and line rotation. Microsoft Stream
007 Method of revolution - plane rotation. Microsoft Stream

1 Available only to students, PhD students and employees of the Warsaw University of Technology. Logging in to the Office 365 platform is required.