SolidWorks logo Geometria wykreślna

Materiały do zajęć

Dzięki Panu geometria jest łatwiejsza, dziękuję.

Nutella Ice

Dzięki załączonym wizualizacja do odcinków w końcu mogłam wyobrazić sobie zagadnienia tak by móc je zrozumieć, a nie uczyć się "suchej" kolejności wykonywanych działań. Dzięki.

Edyta

Materiał ogółem bardzo pomocny, dziękuję za publikację.

mk_seeker

# Opis Media1
001 Punkt przebicia. Microsoft Stream
002 Elementy prostopadłe - prosta i płaszczyzna. Microsoft Stream
003 Krawędź dwóch dowolnych płaszczyzn. Microsoft Stream
004 Obrót odcinka wokół charakterystycznej osi obortu. Microsoft Stream
005 Kład płaszczyzny rzutującej - obrót trójkąta. Microsoft Stream
006 Kład płaszczyzny dowolnej. Microsoft Stream

1 Dostępne wyłącznie dla studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej. Wymagane zalogowanie się na platformę Office 365.

# Description Media1
001 Associated elements - horizontal and frontal lines. Microsoft Stream
002 Piercing point - line and plane. Microsoft Stream
003 Perpendicular elements - line perpendicular to the plane. Microsoft Stream
004 Perpendicular elements - plane perpendicular to the line. Microsoft Stream
005 Edge planes. Microsoft Stream
006 Method of revolution - point and line rotation. Microsoft Stream
007 Method of revolution - plane rotation. Microsoft Stream

1 Available only to students, PhD students and employees of the Warsaw University of Technology. Logging in to the Office 365 platform is required.

Poniżej zamieszczam filmiki, które przygotowałem we współpracy z profesorem Zalewskim na potrzeby prowadzonego przez niego wykładu z Geometrii Wykreślnej. Filmiki komentowane są przez profesora na wykładzie, więc największą wartość mają dla tych osób, które... chodzą na wykłady :-/ Ale może i innym się chociaż trochę do czegoś przydadzą?

# Opis Media
001 Rodzaje rzutowania. YouTube
002 Punkt w III oktancie. YouTube
003 Punkt w przestrzeni. YouTube
004 Odcinek w przestrzeni. YouTube
005 Proste szczególne. YouTube
006 Płaszczyzny szczególne. YouTube
007 Wzajemne położenie punktów. YouTube
008 Proste równoległe. YouTube
009 Proste przecinające się. YouTube
010 Punkt poza prostą. YouTube
011 Proste skośne. YouTube
012 Punkt na prostej. YouTube
013 Prosta należąca do płaszczyzny. YouTube
014 Prosta nienależąca do płaszczyzny. YouTube
015 Punkt przecięcia dwóch prostych. YouTube
016 Prosta i płaszczyzna rzutująca. YouTube
017 Krawędź płaszczyzny dowolnej i rzutującej. YouTube
018 Krawędź dwóch płaszczyzn rzutujących. YouTube
019 Punkt przebicia płaszczyzny dowolnej prostą. YouTube
020 Proste skośne. YouTube
021 Proste równoległe. Wkrótce
022 Prosta równoległa do płaszczyzny rzutującej. Wkrótce
023 Płaszczyzny równoległe. Wkrótce
024 Płaszczyzna pc. Wkrótce
025 Proste prostopadłe. Wkrótce
026 Prosta i prosta p. Wkrótce
027 Prosta i prosta c. Wkrótce
028 Prosta i płaszczyzna poziomow rzutująca. Wkrótce
029 Prosta i płaszczyzna pionowo rzutująca. Wkrótce
030 Prosta i płaszczyzna pc. YouTube
031 Obrót odcinka. YouTube
032 Kład płaszczyzny. YouTube
033 Długość odcinka przez kład. YouTube
034 Kład płaszczyzny dowolnej. YouTube