SolidWorks logo Mechanika III - wykład

Materiały do zajęć

Wykład 5

Drgania nieliniowe - metody wariacyjne.

Zarejestrowany wykład

Zrzut tablicy

Wykład 6 (część 1)

Wprowadzenie do teorii sprężystości - cz. 1.

Zarejestrowany wykład

Zrzut tablicy

Wykład 6 (część 2)

Wprowadzenie do teorii sprężystości - cz. 2.

Zarejestrowany wykład

Zrzut tablicy

Wykład 7

Zginanie płyt kołowosymetrycznych.

Zarejestrowany wykład

Wykład nie był rejestrowany

Zrzut tablicy

Wykład 8 (część 1)

Drgania układów ciągłych.

Zarejestrowany wykład

Zrzut tablicy

Wykład 8 (część 2)

Drgania układów ciągłych.

Zarejestrowany wykład

Zrzut tablicy