SolidWorks logo SolidWorks

Materiały do zajęć

Przygotowując się do zajęć, spróbuj przede wszystkim samodzielnie wykonać przykładowe zaliczenie (jeśli będziesz mieć problemy, spojrzyj do rozwiąznia). Jeśli chcesz przypomnieć sobie co było robione na zajęciach, to obejrzyj film w sekcji Zadanie wykonywane na zajęciach. W razie potrzeby możesz też skorzystać z materiałów pomocnicznych dostępnych w sekcji Teoria.

Zajęcia 1

Prosty szkic, wymiarowanie, wyciągnięcie dodania/wycięcia, zaokrąglanie, fazowanie.

Zadanie wykonywane na zajęciach

Przykładowe zaliczenie

Teoria

Zajęcia 2

Bryły obrotowe, szyk kołowy, szyk liniowy, wycinanie profilem przez obrót, linia środkowa.

Zadanie wykonywane na zajęciach

Przykładowe zaliczenie

Teoria

Zajęcia 3

Przeciąganie profilu po ścieżce 2D, wyciągnięcie po profilach, płaszczyzny referencyjne.

Zadanie wykonywane na zajęciach

Przykładowe zaliczenia

Teoria

Zajęcia 4

Pochylanie ścian, skorupa o różnej grubości ścianek.

Zadanie wykonywane na zajęciach

Przykładowe zaliczenie

Zajęcia 5

Żebra.

Zadanie wykonywane na zajęciach

Przykładowe zaliczenia

Teoria

Zajęcia 6

Przeciąganie profilu po ścieżce 3D, krzywa kompozytowa, płaszczyzny referencyjne.

Zadanie wykonywane na zajęciach

Przykładowe zaliczenie

Zajęcia 7

Wałek z rowkiem pod wpust. Gwint.

Zadanie wykonywane na zajęciach

Przykładowe zaliczenie

Zajęcia 8

Odlewy.

Zadanie wykonywane na zajęciach

Przykładowe zaliczenie

Teoria

Zajęcia 9

Tworzenie zespołów (montaż).

Zadanie wykonywane na zajęciach

Przykładowe zaliczenie

Teoria

Zajęcia 10

Montaż z wykorzystaniem części znormalizowanych.

Zadanie wykonywane na zajęciach

Przykładowe zaliczenie

Teoria

Zajęcia 11

Modelowanie powierzchniowe. Przycinanie brył powierzchnią.

Zadanie wykonywane na zajęciach

Przykładowe zaliczenie

Teoria

Zajęcia 12

Modelowanie wielobryłowe.

Zadanie wykonywane na zajęciach

  • Sprężyna Microsoft Stream icon

Przykładowe zaliczenie

Teoria

Zajęcia 13

Przeciągnięcie po profilach wzdłuż ścieżki. Szyk liniowy wzdłuż ścieżki. Eliminowanie wystąpień w szyku.

Zadanie wykonywane na zajęciach

Przykładowe zaliczenie

Teoria

Zajęcia 14

Praca samodzielna.

Zaliczenie ćwiczenia odbywa się na podstawie pracy wykonanej przez studenta podczas zajęć.

Przygotowując się do zajęć, powinieneś przede wszystkim opanować materiał pokazany na filmie w sekcji Materiał do samodzielnego opanowania, gdyż podczas zaliczenia na pewno trzeba będzie wykonać bardzo podobny model. Na zaliczeniu trzeba też będzie wykonać dwa inne modele, dlatego warto przerobić sobie przykładowe zaliczenie.

Zajęcia 1

Prosty szkic, wymiarowanie, wyciągnięcie dodania/wycięcia, zaokrąglanie, fazowanie.

Materiał do samodzielnego opanowania

Przykładowe zaliczenie

Zajęcia 2

Bryły obrotowe, szyk kołowy, szyk liniowy, wycinanie profilem przez obrót, linia środkowa.

Materiał do samodzielnego opanowania

Przykładowe zaliczenie

Zajęcia 3

Przeciąganie profilu po ścieżce 2D, wyciągnięcie po profilach, płaszczyzny referencyjne.

Materiał do samodzielnego opanowania

  • Wydech (ścieżka 2D) Microsoft Stream icon
  • Teoria: Podręcznik, str. 25-31

Przykładowe zaliczenia

Zajęcia 4

Pochylanie ścian, skorupa o różnej grubości ścianek.

Materiał do samodzielnego opanowania

  • Pokrywka Microsoft Stream icon

Przykładowe zaliczenie

Zajęcia 5

Żebra.

Materiał do samodzielnego opanowania

  • Pojemnik Microsoft Stream icon

Teoria

Przykładowe zaliczenie

Zajęcia 6

Przeciąganie profilu po ścieżce 3D, krzywa kompozytowa, płaszczyzny referencyjne.

Materiał do samodzielnego opanowania

  • Rama krzesła Microsoft Stream icon Ikona pliku PDF

Przykładowe zaliczenie

Zajęcia 7

Tworzenie zespołów (montaż).

Materiał do samodzielnego opanowania

  • Przegub Cardana Microsoft Stream icon, Ikona pliku PDF

Teoria

Przykładowe zaliczenie