Visual Basic logo Visual Basic

Materiały do zajęć

Zajęcia Tematyka Pomoce do zajęć Przykładowe zaliczenie Rozwiązanie
1. Obiekty, właściwości, zdarzenia, metody. Zadanie z zajęć Microsoft Stream
Podręcznik, str. 276-289
Kolory Microsoft Stream PDF
2. Instrukcja warunkowa. Teoria Microsoft Stream
Przykładowe zadanie Microsoft Stream
Prezentacja PowerPointMicrosoft Stream
Podręcznik, str. 290-294
Słownik pol-ang Microsoft Stream PDF
3. Obliczenia arytmatyczne. Typy danych, funkcje konwersji danych, zmienne, biblioteka Math, generowanie liczb pseudolosowych. Teoria Microsoft Stream
Przykładowe zadanie Microsoft Stream
Podręcznik, str. 295-303
Średnica pręta
Podręcznik
zad. 12 (str. 392)
Microsoft Stream PDF
4. Obsługa błędów. Instrukcja Try-Catch. MessageBox. Teoria Microsoft Stream
Przykładowe zadanie Microsoft Stream
Podręcznik, str. 303-307
Moduł czołowy
Podręcznik
zad. 1-8, 10-11, 13 (str. 390-392)
Microsoft Stream PDF
5. Procedury. Teoria Microsoft Stream
Przykładowe zadanie Microsoft Stream
Prezentacja Microsoft Stream
Podręcznik, str. 308-314
Porównywanie liczb
Pole powierzchni
PDF
PDF
6. Animacja wektorowa. Timer. Teoria Microsoft Stream
Przykładowe zadanie Microsoft Stream
Power Pack download icon
Power Pack - instalacja Microsoft Stream
Podręcznik, str. 317-322, 342-353
Minutnik
Drzwi autobusu
Podręcznik, zad. 34-40 (str. 398)
Microsoft Stream
Microsoft Stream
7. Funkcje. Teoria Microsoft Stream
Przykładowe zadanie Microsoft Stream
Prezentacja Microsoft Stream
Podręcznik, str. 308-316
Porównywanie liczb
Pole powierzchni
PDF
PDF