Oceny

Bieżące oceny z poszczególnych ćwiczeń można sprawdzać w systemie USOS. Po zalogowaniu proszę szukać danego przedmiotu w dziale 'Sprawdziany'.