Animacja bitmapowa

Obiekt PictureBox i jego wykorzystanie w tworzeniu animacji poklatkowych.

Mini wykład

Kolejny wykład poświęcam animacji bitmapowej. Po obejrzeniu filmu będziesz wiedzieć w jaki sposób tworzyć animacje poprzez cykliczną zmianę kolejnych klatek filmu.
Poznajemy obiekt PictureBox i jego właściwość Image oraz to, jak go wykorzystać, aby stworzyć prostą animację poklatkową.
Materiały dodatkowe
Przeczytaj treści znajdujące się na stronach
323-328 oraz 337-341.
Sprawdź w jaki sposób dodać pliki graficzne do zasobów projektu.

Trochę praktyki...

... czyli zróbmy jakieś konkretne ćwiczenie

Animowana czołówka do filmu

W tym zadaniu:

  1. poznamy obiekt PictureBox i jego właściwość Image
  2. nauczymy się wstawiać obrazek (plik graficzny) do obiektu PictureBox
  3. zobaczymy, w jaki sposób za pomocą Timera automatycznie zmieniać obrazki znajdujące się w obiekcie PictureBox
Pliki wykorzystywane w animacji
Pliki do zajęć