Animacja wektorowa

Obiekt Timer. Formanty LineShape, OvalShape, Rectangle. Właściwości Top i Left.

Mini wykład

Przyszedł czas na animację. Zobacz w jaki sposób sprawić, aby program Visual Basica samodzielnie, cyklicznie powtarzał jakieś zadane przez nas operacje.
Poznajemy obiekt Timer i to jak go wykorzystać, aby "ożywić" obiekty graficzne na ekranie i sprawić, żeby zaczęły się poruszać.
Materiały dodatkowe
Przeczytaj treści znajdujące się na stronach
317-322 oraz 342-353.
Pobierz bibliotekę PowerPack niezbędną do wykonania ćwiczeń z animacji.
Sprawdź w jaki sposób zainstalować i dodać do projektu bibliotekę PowerPack.

Trochę praktyki...

... czyli zróbmy jakieś konkretne ćwiczenie

Strzała i koło

W tym zadaniu:

  1. poznamy obiekty graficzne z biblioteki PowerPack, które można wstawiać do formularza Visua Basica
  2. nauczymy się wykorzystywać obiekt Timer i jego kluczowe właściwości
  3. zobaczymy, w jaki sposób przesuwać obiekty po formularzu
  4. przećwiczymy jak włączać i wyłączać animacje oraz jak zmieniać kierunek ruchu obiektów

Przykładowe zaliczenia

1. Minutnik

Napisz program symulujący pracę minutnika.
Pełna treść zadania
Zobacz film, na którym od początku do końca rozwiązuję to zadanie.

2. Drzwi autobusu

Napisz program symulujący pracę drzwi autobusu Ikarus.
Pełna treść zadania
Zobacz film, na którym od początku do końca rozwiązuję to zadanie.

3. Zadania z podręcznika

Zachęcam do wykonania zadań nr 34-40 ze strony 398.
Pliki do zajęć