Instrukcja cyklu FOR

Powtarzanie wybranych fragmentu programu zadaną liczbę razy. Lista rozwijalna i przewijalna. Menu rozwijalne.

Mini wykład

Nadszedł czas na pętle. Zaczynamy od pętli, która wykonuje się zadaną przez programistę liczbę razy.
Z materiału dowiesz się jak wygląda składnia i sposób wykorzystania w programach Visual Basic instrukcji cyklu FOR. Poznasz także listę przewijalną, rozwijalną, oraz menu rozwijalne.
Materiały dodatkowe
Przeczytaj treści znajdujące się na stronach
354-355.

Trochę praktyki...

... czyli zróbmy jakieś konkretne ćwiczenie

Obsługa list

W tym zadaniu:

  1. zastosujemy w praktyce instrukcję cyklu FOR
  2. nauczymy się korzystać z list rozwijalnych i przewijalnych
  3. zobaczymy jak budować w naszej aplikacji menu rozwijalne

Przykładowe zaliczenia

1. Elementy ciągu

Napisz program wypełniający listę przewijalną kolejnymi elementami ciągu arytmetycznego lub geometrycznego (wybór rodzaju ciągu powinien następować za pomocą listy rozwijalnej).
Pełna treść zadania
Zobacz projekt formularza i kod źródłowy prawidłowo wykonanego programu.

2. Oszczędności

Napisz program obliczający oszczędności, jakie można uzyskać inwestując zadaną kwotę na określoną liczbę lat przy zadanym oprocentowaniu w skali roku.
Pełna treść zadania
Zobacz projekt formularza i kod źródłowy prawidłowo wykonanego programu.

3. Przeszukiwanie listy

Napisz program znajdujący na liście przewijalnej pierwszą pozycję, na której wpisano dowolny ciąg znaków (wartość inną niż liczba) oraz odnajdujący najmniejszą liczbę znajdującą się na liście.
Pełna treść zadania
Zobacz projekt formularza i kod źródłowy prawidłowo wykonanego programu.

4. Silnia

Napisz program obliczający silnię z zadanej liczby.
Pełna treść zadania
Zobacz projekt formularza i kod źródłowy prawidłowo wykonanego programu.

5. Zadania z podręcznika

Zachęcam do wykonania zadań nr 14-23 oraz 25-33 ze stron 393-397.
Pliki do zajęć