Funkcje

Definiowanie i wywoływanie Funkcji. Typ danych funkcji. Argumenty wejściowe (ByVal).

Mini wykład

Funkcje to "łatwizna" dla tych osób, które zrozumiały czym są procedury. Bo funkcje są bardzo podobne do procedur. W filmiku omawiam różnice powmiędzy funkcjami i procedurami oraz pokazuję jak w praktyce pisać własne funkcje.
Wyjaśniam w jaki sposób zdefiniować własną funkcję (z argumentami lub bez) i jak ją poprawnie wywoływać.
Materiały dodatkowe
Przeczytaj treści znajdujące się na stronach
308-311 oraz 315-316.
Krócej się nie da czyli... miniwykład w pigułce. Obejrzyj prezentację z wykładu z uwypukleniem najważniejszych treści.

Trochę praktyki...

... czyli zróbmy jakieś konkretne ćwiczenie

Pole płytki z otworem

W tym zadaniu:

  1. zdefiniujemy dwie funkcje obliczające pole i obwód koła; każda funkcja będzie miała jeden argument wejściowy
  2. dwukrotnie wywołamy każdą funckję przesyłając do niej za każdym razem inne dane wejściowe
  3. odbierzemy wyniki obliczeń z naszej funkcji i wykorzystamy je w programie głównym

Przykładowe zaliczenia

1. Porównywanie liczb

Napisz program umożliwiający porównywanie pięciu par dowolnych liczb.
Pełna treść zadania
Zobacz projekt formularza i kod źródłowy prawidłowo wykonanego programu.

2. Płytka z otworami

Napisz program obliczający pole powierzchni przedstawionej na rysunku płytki. Dodatkowo program powinien wyliczać też pola powierzchni trzech otworów oraz pole płytki bez uwzględnienia otworów.
Pełna treść zadania
Zobacz projekt formularza i kod źródłowy prawidłowo wykonanego programu.
Pliki do zajęć