Instrukcja warunkowa

Instrukcje If, ElseIf, Else, End, operatory logiczne And oraz Or.

Mini wykład

Dowiedz się czym jest instrukcja warunkowa i jak ją zapisać w języku Visual Basic. Zobacz prosty program, w którym instrukcja ta odgrywa przysłowiowe "pierwsze skrzypce".
Dodatkowo sprawdź kiedy lepiej jest stosować kilka niezależnych instrukcji warunkowych, a kiedy zagnieżdżać jedną taką instrukcję wewnątrz innej. Poznaj też operatory logiczne aby sprawniej formułować warunki logiczne.
Materiały dodatkowe
Przeczytaj treści znajdujące się na stronach
290-294.
Krócej się nie da czyli... miniwykład w pigułce. Obejrzyj prezentację z wykładu z uwypukleniem najważniejszych treści.

Trochę praktyki...

... czyli zróbmy jakieś konkretne ćwiczenie

Informacje o wydziale PW

W tym zadaniu:

  1. utworzymy nowy projekt
  2. zastosujemy pełną składnię instrukcji warunkowej
    (If-ElseIf-Else-End If)
  3. wykorzystamy operatory logiczne AND i Or
  4. uruchomimy i przetestujemy program

Przykładowe zaliczenie

Słownik polsko-angielski

Napisz program będący prostym słownikiem polsko-angielskim.
Pełna treść zadania
Zobacz film, na którym od początku do końca rozwiązuję to zadanie.
Zobacz projekt formularza i kod źródłowy prawidłowo wykonanego programu.