Podstawowe zagadnienia

Podstawy pracy ze środowiskiem Visual Studio. Obiekty, właściwości, zdarzenia, metody.

Mini wykład

Poznaj podstawy pracy z programem Visual Basic i napisz swój pierwszy program symulujący logowanie do systemu informatycznego.
Ponieważ materiał pierwszych zajęć był dokładnie omawiany na zajęciach, tutaj znajdziesz wersję skróconą, z napisami.
Materiały dodatkowe
Przeczytaj treści znajdujące się na stronach
276-289.

Przykładowe zaliczenie

Kolory

Napisz program wyświetlający nazwę koloru przycisku, który został kliknięty.
Pełna treść zadania
Zobacz film, na którym od początku do końca rozwiązuję to zadanie.
Zobacz projekt formularza i kod źródłowy prawidłowo wykonanego programu.