Zmienne, obliczenia

Zmienne, typy danych, funkcje kowersji danych, obliczenia arytmetyczne, biblioteka Math, generowanie liczb pseudolosowych.

Mini wykład

Zobacz czym są zmienne i jak z nich korzystać w praktyce. Dowiedz się także w jaki sposób wykonywać w programach Visual Basica obliczenia matematyczne.
Jako bonus dowiesz się jak korzystać z gotowych funkcji matematycznych oraz jak generować liczby losowe.
Materiały dodatkowe
Przeczytaj treści znajdujące się na stronach
295-303.

Trochę praktyki...

... czyli zróbmy jakieś konkretne ćwiczenie

Kalkulator

W tym zadaniu:

  1. zadeklarujemy zmienne i przypiszemy do nich różne wartości
  2. zastosujemy w praktyce funkcje konwersji danych
  3. wykonamy proste obliczenia matematyczne
  4. nauczymy się uruchamiać program w trybie śledzenia błędów (debugowania)
  5. wykorzystamy bibliotekę funkcji matematycznych (Math)
  6. wygenerujemy liczby losowe całkowite z przedziału od 1 do 100

Przykładowe zaliczenia

1. Średnica pręta

Napisz program obliczający średnicę pręta o przekroju kołowym, gdy znane jest pole powierzchni tego przekroju.
Pełna treść zadania
Zobacz film, na którym od początku do końca rozwiązuję to zadanie.
Zobacz projekt formularza i kod źródłowy prawidłowo wykonanego programu.

2. Zadania z podręcznika

Zachęcam do wykonania zadań nr 12 i 13 ze strony 392.
Pliki do zajęć