Dostęp do plików

Komunikacja z plikami tekstowymi z poziomu aplikacji Visual Basic. Zapisywanie danych do pliku oraz odczyt danych z pliku.

Mini wykład

W tym odcinku opowiadam, w jaki sposób Twoje programy napisane w języku Visual Basic mogą komunikować się z zewnętrzymi plikami. Dokładnie wyjaśniam jak odczytać d ane z pliku i jak je w nim zapisać.
W ramach uzupełnienia szczegółowo omawiam tzw. deskryptor pliku. Wyjasniam też czym są i jak mogą usprawnić pracę z plikami kontrolki OpenFileDialog oraz SaveFileDialog.
Materiały dodatkowe
Przeczytaj treści znajdujące się na stronach
374-385.

Trochę praktyki...

... czyli zróbmy jakieś konkretne ćwiczenie

Prosty notatnik

W tym zadaniu:

  1. zbudujemy menu rozwijalne
  2. nauczymy się wpisywać w okienku tekstowym wiele wierszy tekstu
  3. odczytamy dane z zewnętrznego pliku tekstowego
  4. zapiszemy dane do zewnętrznego pliku tekstowego
  5. wykorzystamy kontrolki OpenFileDialog oraz SaveFileDialog

Przykładowe zaliczenie

Czytanie niepustych wierszy z pliku

Napisz program wczytujący z dowolnego pliku wszystkie znajdujące się w nim wiersze z pominięciem pustych linijek i umieszczający odczytaną zawartość pliku na liście przewijalnej, oraz zapisujący do innego pliku co drugą pozycję z listy poczynając od pozycji pierwszej.
Pełna treść zadania
Zobacz film, na którym od początku do końca rozwiązuję to zadanie.
Zobacz projekt formularza i kod źródłowy prawidłowo wykonanego programu.
Pliki do zajęć