Procedury

Definiowanie i wywoływanie procedur. Argumenty procedur (ByVal i ByRef).

Mini wykład

W tym odcinku opowiadam o tym, czym w programowaniu są procedury oraz jak i kiedy z nich korzystać. Omówimy wiele zalet wynikających ze stosowania w programach mniej i bardziej zaawansowanych procedur.
Oczywiście nie zabraknie składni Visual Basica. Wyjaśniam w jaki sposób zdefiniować własną procedurę (z argumentami lub bez) i jak ją poprawnie wywoływać.
Materiały dodatkowe
Przeczytaj treści znajdujące się na stronach
308-314.
Krócej się nie da czyli... miniwykład w pigułce. Obejrzyj prezentację z wykładu z uwypukleniem najważniejszych treści.

Trochę praktyki...

... czyli zróbmy jakieś konkretne ćwiczenie

Pole płytki z otworem

W tym zadaniu:

  1. zdefiniujemy własną procedurę z jednym argumentem wejściowym i dwoma argumentami wyjściowymi
  2. dwukrotnie wywołamy naszą procedurę przesyłając do niej za każdym razem inne dane wejściowe
  3. odbierzemy wyniki obliczeń z naszej procedury i wykorzystamy je w programie głównym

Przykładowe zaliczenia

1. Porównywanie liczb

Napisz program umożliwiający porównywanie pięciu par dowolnych liczb.
Pełna treść zadania
Zobacz projekt formularza i kod źródłowy prawidłowo wykonanego programu.

2. Płytka z otworami

Napisz program obliczający pole powierzchni przedstawionej na rysunku płytki. Dodatkowo program powinien wyliczać też pola powierzchni trzech otworów oraz pole płytki bez uwzględnienia otworów.
Pełna treść zadania
Zobacz projekt formularza i kod źródłowy prawidłowo wykonanego programu.
Pliki do zajęć