Tablice

Przechowywanie danych w zmiennych tablicowych.

Mini wykład

Zobacz czym są zmienne tablicowe i jak je wykorzystywać w aplikacjach.
Naucz się deklarować zmienne tablicowe, zapisywać i odczytywać znich danych. Dowiedz się jak zmieniać rozmiar tablicy. Poznaj różnicę pomiędzy tablicqami statycznymi i dynamicznymi, oraz jednowymiarowymi i wielowymiarowymi. Dodatkowo poznaj obiekt DataGridView.
Materiały dodatkowe
Przeczytaj treści znajdujące się na stronach
356-364.

Trochę praktyki...

... czyli zróbmy jakieś konkretne ćwiczenie

Cennik samochodów

W tym zadaniu:

  1. zadeklarujemy tablicę dwuwymiarową z 10. wierszami i 3. kolumnami
  2. nawodnimy tablicę przykładowymi danymi
  3. nauczymy się przepisywać dane z tablicy do kontrolki DataGridView
  4. znajdziemy w tablicy dane spełniające określone warunki (filtrowanie danych)

Przykładowe zaliczenia

1. Średnia arytmetyczna z elementów tablicy

Napisz program obliczający średnią arytmetyczną z wartości elementów 20-elementowej tablicy jednowymiarowej
Pełna treść zadania
Zobacz projekt formularza i kod źródłowy prawidłowo wykonanego programu.

2. Zliczanie elementów

Napisz program tworzący tablicę o wymiarach 5x3 (5 wierszy, 3 kolumny), wypełniający komórki tej tablicy losowymi liczbami całkowitymi z przedziału <1,10> oraz zliczający w ilu komórkach tablicy znalazła się liczba większa od 5.
Pełna treść zadania
Zobacz film, na którym od początku do końca rozwiązuję to zadanie.
Pliki do zajęć