Obsługa błędów

Obsługa błędów. Instrukcja Try-Catch. Funkcja IsNumeric. Okienko z komunikatem użytkownika (MessageBox).

Mini wykład

Kontynuujemy rozmowy na temat obliczeń. Ale tym razem koncentrujemy się na tym, jak zabezpieczyć nasz program przed wszelkiego typu awariami.
Poznaj trzy podstawowe sposoby zabezpieczania programu przed nieprzewidzianymi błędami.
Materiały dodatkowe
Przeczytaj treści znajdujące się na stronach
303-307.

Trochę praktyki...

... czyli zróbmy jakieś konkretne ćwiczenie

Kalkulator z obsługą błędów

W tym zadaniu:

  1. zabezpieczymy program przed wszelkimi nieprzewidzianymi błędami
  2. zabezpieczymy program przed dzieleniem przez zero
  3. wymusimy, aby użytkownik nie zostawiał na formularzu pustych pól
  4. wymusimy, aby użytkownik podawał w okienkach tylko liczby
  5. nauczymy się wyświetlać użytkownikowi okienko z dowolnym komunikatem

Przykładowe zaliczenia

1. Obliczanie modułu czołowego koła o zębach skośnych

Napisz program obliczający moduł czołowy koła zębatego walcowego o zębach skośnych, dla zadanych wartości modułu normalnego oraz kąta pochylenia zębów.
Pełna treść zadania
Zobacz film, na którym od początku do końca rozwiązuję to zadanie.
Zobacz projekt formularza i kod źródłowy prawidłowo wykonanego programu.

2. Zadania z podręcznika

Zachęcam do wykonania zadań nr 1-8, 10-11 i 13 ze stron 390-392.
Pliki do zajęć