Instrukcja cyklu WHILE

Powtarzanie wybranych fragmentu programu tak długo, dopóki jakiś warunek jest prawdziwy. Obiekt InputBox.

Mini wykład

Drugi rodzaj instrukcji cyklu, czyli pętla, która wykonuje się tak długo, dopóki spełniony jest jakiś warunek.
Zobacz jaką składnię ma instrukcja cyklu WHILE i jak stosować w praktyce tego typu pętle. Poznaj też obiekt do szybkiego pobierania danych wejściowych od użytkownika (InputBox).
Materiały dodatkowe
Przeczytaj treści znajdujące się na stronach
365-373.
Krócej się nie da czyli... miniwykład w pigułce. Obejrzyj prezentację z wykładu z uwypukleniem najważniejszych treści.

Trochę praktyki...

... czyli zróbmy jakieś konkretne ćwiczenie

Zgadnij liczbę

W tym zadaniu:

  1. zbudujemy prostą grę, wykorzystując do tego instrukcję cyklu WHILE
  2. poznamy obiekt InputBox
  3. przypomnimy sobie obsługę błędów

Przykładowe zaliczenia

1. Składanie kartki papieru

Napisz program obliczający ile razy należałoby złożyć kartkę papieru o zadanej grubości tak, aby grubość otrzymanego stosu przekroczyła zadaną wysokość.
Pełna treść zadania
Zobacz projekt formularza i kod źródłowy prawidłowo wykonanego programu.

2. Miejsce zerowe funkcji

Napisz program znajdujący metodą numeryczną miejsce zerowe funkcji -x2 + 2x + 8 w zadanym przedziale <xmin, xmax> przy założeniu, że przedział ten jest przeszukiwany z zadanym krokiem.
Pełna treść zadania
Zobacz projekt formularza i kod źródłowy prawidłowo wykonanego programu.

3. Zadania z podręcznika

Zachęcam do wykonania zadań nr 14-23 oraz 25-33 ze stron 393-397.
Pliki do zajęć