SolidWorks logo SolidWorks - klapka od pilota TV

Przykładowe zadanie na zaliczenie

Proszę wykonać w systemie SolidWorks pokazany na rysunku model klapki zamykającej kieszeń baterii w pilocie TV. Wymiary modelu należy przyjąć samodzielnie, jednak w taki sposób, aby zachowane były proporcje obiektu. Wszystkie szkice muszą być całkowicie zdefiniowane.

Czas na wykonanie zadania: 50 minut

Miniatura rysunku na zaliczenie

Ikona pliku PDF Pobierz model 3D