Koło pasowe

Modelowanie części maszyn.
Proste koło pasowe
Zobacz w jaki sposób zamodelować w programie SolidWorks podstawową kosntrukcję koła pasowego.
Stanisław Skotnicki
25 marca 2021 r.
Zadania kontrolne

Przykładowe zaliczenie

Zadanie #1

Koło pasowe II

Proszę w systemie SolidWorks wykonać pokazany na rysunku model koła pasowego. Obiekt powinien być narysowany zgodnie z wymiarami.
Czas na wykonanie zadania: 40 min.
Wymiarowanie zastosowane na rysunku nie jest poprawne z punktu widzenia zapisu konstrukcji. Wymiary podano w taki sposób, aby jak najszybciej można było zamodelować obiekt.
Zobacz rozwiązanie