SolidWorks logo SolidWorks - łącznik rurowy

Przykładowe zadanie na zaliczenie

Proszę w systemie SolidWorks wykonać pokazany na rysunku model łącznika rurowego. Obiekt powinien być utworzony zgodnie z podanymi wymiarami.

Czas na wykonanie zadania: 20 minut

Uwaga!
Wymiarowanie zastosowane na rysunku nie jest do końca poprawne z punktu widzenia zapisu konstrukcji. Wymiary podano w taki sposób, aby jak najszybciej można było zamodelować obiekt.

Miniatura rysunku na zaliczenie