SolidWorks logo SolidWorks - montaż płyt

Przykładowe zadanie na zaliczenie

Proszę w systemie SolidWorks połączyć elementami znormalizowanymi dwie płytki tak, jak to pokazano na rysunku. Płytki, które mają być połączone, są już wykonane i można je ściągnąć pobierając plik znajdujący się w sekcji 'Rozwiązanie'.

Czas na wykonanie zadania: 15 minut

Miniatura rysunku na zaliczenie

Miniatura rysunku na zaliczenie

Ikona pliku PDF Pobierz model 3D