SolidWorks logo SolidWorks - shrek

Przykładowe zadanie na zaliczenie

Proszę w systemie SolidWorks wykonać pokazany na rysunku model powierzchniowy. Wymiary modelu należy przyjąć samodzielnie, jednak w taki sposób, aby zachowane były proporcje obiektu. Szkice mogą być niedodefiniowane (nie do końca zwymiarowane).

Czas na wykonanie zadania: 20 minut

Miniatura rysunku na zaliczenie