Tłok

Modelowanie części maszyn.
Tłok
Jeśłi chcesz zobaczyć jak można zamodelować uproszczony model tłoka silnika spalinowego, to w tym filmie znajdziesz odpowiedź.
Stanisław Skotnicki
8 kwietnia 2021 r.