SolidWorks logo SolidWorks - tuleja

Przykładowe zadanie na zaliczenie

Proszę w systemie SolidWorks wykonać pokazany na rysunku model tulei. Obiekt powinien być narysowany zgodnie z wymiarami.

Czas na wykonanie zadania: 20 minut

Uwaga!
Wymiarowanie zastosowane na rysunku nie jest poprawne z punktu widzenia zapisu konstrukcji. Wymiary podano w taki sposób, aby jak najszybciej można było zamodelować obiekt.

Miniatura rysunku na zaliczenie